HOMEWORKS
Algemene werkwijze


Huiswerkbegeleiding      

Huiswerkles voor
brugklassers
   

Individuele bijles

Persoonlijke coaching

Algemene werkwijze

Kosten

Contact

terug naar beginpagina

Homeworks helpt
Het is voor ons een belangrijk uitgangspunt dat de leerlingen het werken bij Homeworks ervaren als ondersteuning.
We werken daarom met kleine groepjes, elke leerling kan hierdoor de aandacht krijgen, die nodig is.
We streven naar een ontspannen sfeer, waarin wel serieus gewerkt wordt.
Wanneer de leerlingen uit school bij ons komen is er natuurlijk thee met een koekje.
Behalve aandacht voor het huiswerk en de schoolprestaties, is er ook aandacht voor het welbevinden van de leerling.
Wanneer er signalen zijn dat de leerling niet lekker in zijn/haar vel zit, zullen we proberen hierover in gesprek te komen.

Homeworks structureert
Elke leerling krijgt een kaart waarop aangetekend wordt hoe laat hij/zij gekomen is en weer is weggegaan.
Op deze kaart wordt ook genoteerd wat de leerling zelf thuis nog aan het huiswerk moet doen en welke hulp er van de ouders verwacht wordt.
Op deze manier zorgen we ervoor dat de ouders betrokken kunnen blijven bij de prestaties van hun kind.
Ook houden we van elke leerling een lijst bij met gemaakte toetsen en de behaalde cijfers.
Dit geeft de mogelijkheid om, zodra er onvoldoendes gehaald worden, direct bij te sturen.

Homeworks trekt aan de bel
De ouders zijn en blijven als eerste verantwoordelijk voor hun kind.
Zij zijn ook degenen, die het contact met de school onderhouden.
Eventueel en alleen na een verzoek van de ouders kan de begeleider van Homeworks contact hebben met de mentor van de leerling.
Behalve via de huiswerkkaart, zal Homeworks eens per maand telefonisch contact hebben met de ouders over de voortgang.
Als daar aanleiding toe is, zal er eerder contact worden opgenomen.