HOMEWORKS
Huiswerkbegeleiding


Algemene werkwijze

Huiswerkbegeleiding      

Huiswerkles voor
brugklassers
   

Individuele bijles

Persoonlijke coaching

Kosten

Contact

terug naar beginpagina


Geen huiswerk maken!
Sommige leerlingen hebben er moeite mee zelfstandig hun huiswerk te maken.
Beginnen met het huiswerk wordt uitgesteld, omdat internetten, chatten en televisiekijken natuurlijk veel leuker zijn.
Soms hebben ze moeite hun huiswerk goed te organiseren.
Ook kan het voorkomen dat ze net een beetje meer uitleg nodig hebben, dan op school gegeven is.
Speciaal voor deze leerlingen is er de huiswerkbegeleiding.


Hoe gaat het in zijn werk?
De leerling krijgt hulp bij de planning van het huiswerk en gaat daarna zelf aan de slag.
Hij/zij kan hulp vragen als dit nodig is.
Als de leerling klaar is wordt het huiswerk gecontroleerd.
Omdat wij de betrokkenheid van de ouders erg belangrijk vinden, leggen wij de taak van overhoren bij hen neer,
tenzij dit voor hen niet uitvoerbaar is.
De leerlingen werken individueel aan hun huiswerk in een klasje dat niet groter is dan 6 leerlingen.


Hoe lang duurt het?
De huiswerkbegeleiding wordt vier dagen per week gedurende twee uur gegeven.
De andere dagen van de week maken de leerlingen hun huiswerk thuis.
Volgens de richtlijn van school besteden kinderen in de lagere klassen gemiddeld twee uur per dag aan hun huiswerk
Vanaf de vierde klas wordt dit drie uur per dag.
Met de begeleider wordt afgesproken welk huiswerk thuis nog gemaakt moet worden, dit wordt aan de ouders doorgegeven.
Het is ook mogelijk dat leerlingen uit de hogere klassen langer dan twee uur per dag huiswerkbegeleiding krijgen.
Voordat de leerlingen gaan deelnemen aan de huiswerkbegeleiding vindt een gesprek plaats met de ouders en de leerling.
In dit gesprek wordt bepaald voor welke periode (minimaal drie maanden) de leerling wordt ingeschreven.
Na deze periode besluiten de ouders in overleg met de begeleider of de leerling al zelfstandig verder kan, of dat de begeleiding verlengd wordt.


Zijn er nog andere mogelijkheden?
Blijkt de leerling behoefte te hebben aan extra ondersteuning voor één of enkele bepaalde vakken, dan kan hij/zij individuele bijles krijgen.
Afhankelijk van de behoefte kan dit naast of in plaats van de huiswerkbegeleiding gegeven worden.
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de leerling persoonlijke coaching krijgt.