HOMEWORKS
Huiswerkles voor brugklassers


Algemene werkwijze

Huiswerkbegeleiding       

Huiswerkles voor
brugklassers
   

Individuele bijles

Persoonlijke coaching

Kosten

Contact

terug naar beginpagina


Grote overgang
De overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school is groot.
Op de middelbare school komen leerlingen in een volkomen andere leeromgeving terecht:
veel verschillende leraren, steeds een ander lokaal, veel verschillende vakken, niet meer de oudste van de school enzovoorts.
Ook nieuw is het huiswerk.
Op sommige basisscholen hebben de leerlingen ook al wat huiswerk moeten maken, maar in de brugklas wordt het ineens veel meer.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze dit zelf allemaal goed organiseren en uitvoeren.
Gelukkig wordt er op school ook aandacht besteed aan het organiseren van het eigen werk.
Dit gebeurt echter vaak niet meer dan één keer per week.

Een goede start
Om leerlingen direct vanaf de start een goede manier van huiswerk maken aan te leren, geven wij aan het begin van het schooljaar huiswerklessen aan brugklassers.
In deze lessen wordt aangeleerd hoe zij hun huiswerk goed kunnen plannen.
Zij leren te begrijpen wat er door de school van hen verwacht wordt.
De lessen worden gegeven in groepjes van maximaal 5 leerlingen.

Hoe lang duurt het?
De huiswerklessen hebben een frequentie van twee maal per week en duren twee uur.
De andere dagen van de week maken de leerlingen hun huiswerk thuis.
De huiswerklessen worden gegeven gedurende een periode van drie maanden.

Zijn er nog andere mogelijkheden?
Blijkt de leerling na de huiswerklessen behoefte te hebben aan verdere begeleiding, dan kan hij/zij opgegeven worden voor huiswerkbegeleiding.
Indien blijkt dat er extra ondersteuning nodig is voor één of enkele bepaalde vakken, dan kan hij/zij bijles krijgen.
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de leerling persoonlijke coaching krijgt.