HOMEWORKS
Persoonlijke coaching


Algemene werkwijze

Huiswerkbegeleiding      

Huiswerkles voor
brugklassers
   

Individuele bijles

Persoonlijke coaching

Kosten

Contact

terug naar beginpagina


Bijzondere begeleiding

Bij leerlingen die eigenlijk heel slim zijn kunnen de schoolprestaties achterblijven bij de verwachtingen.
Er kan dan sprake zijn van een verstoring van het concentratievermogen.
Speciaal voor deze leerlingen is de persoonlijke coaching ontwikkeld.

De coaching kan een aanvulling zijn op de behandeling door de kinderarts .
De leerling krijgt één op één begeleiding gedurende tenminste twee uur per dag, tenminste vier dagen per week.
Daarnaast zal aangegeven worden welke hulp de ouders thuis nog kunnen geven.
Het doel van de begeleiding is het kind een omgeving en situatie te bieden, die het helpt zich te concentreren op het huiswerk.

Wanneer de resultaten verbeteren, kan de leerling overgeplaatst worden naar de reguliere huiswerkbegeleiding.
Om te bepalen of de leerling in aanmerking komt voor deze vorm van begeleiding, vindt een uitgebreid intake-gesprek plaats met de ouders en de leerling.